تولید کننده قطعات صنعتی

واحد کنترل کیفی شرکت آلوم ریز آلکا با بهره گیری از آزمایشگاه مجهز و تجهیزات به روز و همچنین پرسنل مجرب خود در زمینه بهبود کیفیت قطعات تولیدی این شرکت نقش عمده ای را ایفا می کند. عمده امکانات آزمایشگاهی این شرکت:

1- آنالیز عنصری تمامی قطعات تولیدی بر پایۀ آهنی و غیر آهنی به روش اسپکترومتری (کوانتومتری)

2- متالوگرافی تمامی قطعات آهنی و غیر آهنی، فولادها -چدن- آلیاژهای آلومینیوم-آلیاژهای مس – برنز آلومینیوم

3- تست های مکانیکی اعم از تست کشش، خمش و ضربه

4- سختی سنجی قطعات به روش برینل