تولید کننده قطعات صنعتی
صنایع پمپ سازی

شرکت آلوم ریز آلکا نسبت به طراحی و تولید انواع قطعات یدکی صنایع پمپ سازی اقدام نموده است. از جمله قطعات تولید شده مرتبط با صنایع پمپ سازی توسط این مرکز عبارتند از:

تولید انواع قطعات با آلیاژهای مختلف از جمله انواع آلیاژهای استیل، فولاد، داپلکس، مس و …